logga


Taubesällskapet bildades lördagen den 8 maj 2004 genom sammanslagning av Evert Taubesällskapet och Sällskapet Astri och Evert Taubes vänner. Styrelsen och andra funktionärer valda vid årsmötet 2017.

Årsmöten

 

Taubesällskapets styrelse september 2016, fr v Rolf Bergström, Örjan Granqvist, Bo Palmblad, Jan Landqvist, Maria Taube, Gunnar Fagerberg, Siv Feusi, Maria Lindström, Karl-Gunnar Roth och Lars Bredlöv (Taubekören).

       
Uppgift Funktion Namn E-post
Styrelsen Ordförande Karl-Gunnar Roth
  Vice ordförande Örjan Granqvist
  Sekreterare Christer Midgard
  Skattmästare Bo Palmblad
       
  Ledamöter Rolf Bergström
    Siv Feusi
    Jan Landqvist
    Maria Taube
    Erling Matz
    Gunnar Fagerberg
       
  Suppleanter Maria Lindström
    Ralf Sandberg
       
Arbetsutskottet Sammankallande Karl-Gunnar Roth  
    Örjan Granqvist  
    Christer Midgard  
    Bo Palmblad  
       
Programkommittén Sammankallande Örjan Granqvist
    Rolf Bergström
    Siv Feusi
    Jan Landqvist
    Maria Lindström.
       
Informationskommittén Redaktör Erling Matz
    Rolf Bergström  
    Gunnar Fagerberg  
  Webb-master Jan Ternhag
       
Redaktionskommittén Sammankallande Erling Matz
    Göran Gynne  
    David Anthin  
    Rolf Bergström  
    Lars Göran Carlson  
    Maria Taube  
       
Taubekören Ordförande Lars Bredlöv
       
Revisorer Ordinarie auktoriserad Johan Palm
  Ordinarie Christina Diener  
  Suppleanter auktoriserad Göran Berg  
  Suppleanter Berit Jörlebo  
       
Valberedning   Torhild Sandberg
    Jacob Forsell  
    Lars Göran Carlson  
       
       
Stipendiekommittén Sammankallande Ralf Sandberg
    Karl-Gunnar Roth  
  Ersättare Örjan Granqvist  
       
Kontakt DELS   Jan Landqvist
Kontakt STIM   Gunnar Fagerberg
       
Harry Fahlströms minnesfond   Christer Midgard
    Karl-Gunnar Roth  
    Peter Svahlstedt  
    Ingrid Warren  
    Kerstin Wiberg  
       
Kanslichef   Siv Feusi
       
Hedersmedlemmar   Göran Gynne  
    Jacob Forsell  
    Lars Lönnroth  
    Lars Göran Carlson  
    Leif Bergman  
    Sven-Bertil Taube  
       
Organisationsnummer   802009-6247  
Plusgironummer   25 28-8  

*******************

 

Årsmöten fr o m 1979
Förteckning över Taubesällskapets årsmöten

 

nr

 möte

datum

år

plats

ordförande

42 årsmöte 14 apr 2018 Göteborg, hotel Aveny Karl-Gunnar Roth

41

årsmöte

12 mar

2017 Stockholm, Södra Latin Karl-Gunnar Roth

40

årsmöte

12-mar

2016

Stockholm, Södra Latin

Karl-Gunnar Roth

39

årsmöte

14-mar

2015

Stockholm, Börshuset

Karl-Gunnar Roth

38

årsmöte

23-mar

2014

Stockholm, Börshuset

Karl-Gunnar Roth

37

årsmöte

16-mar

2013

Stockholm, Börshuset

Karl-Gunnar Roth

36

årsmöte

10-mar

2012

Stockholm, Börshuset

Göran Gynne

35

årsmöte

11-mar

2011

Stockholm, Börshuset

Göran Gynne

34

årsmöte

13-mar

2010

Stockholm, Börshuset

Lars-G Carlson

33

årsmöte

14-mar

2009

Stockholm, Börshuset

Lars-G Carlson

32

årsmöte

12-apr

2008

Göteborg, Liseberg

Lars-G Carlson

31

årsmöte

10-mar

2007

Stockholm, Münchenbrygg.

Lars-G Carlson

30

årsmöte

11-mar

2006

Stockholm, Börshuset

Lars-G Carlson

29

årsmöte

12-mar

2005

Stockholm, Börshuset

Lars-G Carlson

28

årsmöte

13-mar

2004

Stockholm, Börshuset

Lars-G Carlson

27

urtima årsmöte

07-dec

2003

Stockholm, Nürmberghuset

sammanslagning Evert Taube-sällskapet - Sällskapet Astri o Evert Taubes vänner

26

konstituerande möte

08-maj

2003

Stockholm Musikmuseet, Sibyllegatan

Lars-G Carlson

25

årsmöte

15-mar

2003

Göteberg, Park Aveny

Lars-G Carlson

24

årsmöte

23-mar

2002

Stockholm, Börshuset

Lars-Göran Carlson

23

årsmöte

17-mar

2001

Stockholm, Sällskapet, Arsenalsg 7

Lars-Göran Carlson

22

årsmöte

11-mar

2000

Stockholm, Börshuset

Göran Gynne

21

årsmöte

13-mar

1999

Göteborg, universitetet

Göran Gynne

20

årsmöte

15-mar

1998

Stockholm, Börshuset

Göran Gynne

19

årsmöte

15-mar

1997

Stockholm, Sällskapet, Arsenalsg 7

Göran Gynne

18

årsmöte

16-mar

1996

Göteberg, Park Aveny

Göran Gynne

17

årsmöte

11-mar

1995

Stockholm, Mariahissen

Göran Gynne

16

årsmöte

 12 nar

1994

Stockholm, Mariahissen

Göran Gynne

15

årsmöte

13-mar

1993

Stockholm, Maria församlingssal

Göran Gynne

14

årsmöte

21-mar

1992

Stockholm, Radiohuset

Bo Westin

13

årsmöte

 

1991

 

Bo Westin

12

årsmöte

 9 mar

1990

Stockholm, Kulturhuset

Bo Westin

11

årsmöte

18-mar

1989

Stockholm, Börshuset

Bo Westin

10

årsmöte

12-mar

1988

Stockholm, Börshuset

Olle Adolphson

9

årsmöte

21-mar

1987

Göteborg, Kustens varv

Olle Adolphson

8

årsmöte

16-mar

1986

Stockholm, Börshuset

Olle Adolphson

7

årsmöte

25-mar

1985

Stockholm, Börshuset

Olle Adolphson

6

årsmöte

27-mar

1984

Stockholm, Börshuset

Olle Adolphson

5

årsmöte

27-mar

1983

Stockholm, Börshuset

Olle Adolphson

4

årsmöte

21-mar

1982

Stockholm, Börshuset

Olle Adolphson

3

årsmöte

29-mar

1981

Stockholm, Börshuset

George Svensson

2

årsmöte

25-mar

1980

Stockholm, Salénhuset

George Svensson

1

årsmöte

08-mar

1979

Stockholm, Salénhuset

Hjalmar Mehr

 

2017-12-07

 

  Styrelsen 2017